3/2023 – Zawarcie umowy z doradcą na przegląd opcji strategicznych

Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne W związku z raportem bieżącym nr 2/2023, dotyczącym decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych (dalej: „Przegląd”), Zarząd spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką PwC Advisory sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Doradca”) umowy na […]

2/2023 – Przegląd opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje niniejszym, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych („Przegląd”), którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Emitenta. Rezultatem przeglądu będzie ocena możliwych dróg rozwoju i serii działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Emitent […]

1/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]