9/2023 – Zmiany w Zarządzie spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając, jako reprezentacja spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”), informujemy, że do obecnego Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki Quantum Qguar sp. z o.o., dołączyli p. Mateusz Matysik oraz p. Grzegorz Świątek, którym powierzono funkcje Członków Zarządu.