Rada Nadzorcza Quantum software S.A.

Tomasz Polończyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Polończyk od 1997 roku pracuje w Quantum Software S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Tomasz Polończyk wykonuje on swoje obowiązki w siedzibie Emitenta, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Pan Tomasz Polończyk nie podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Prowadzona przez niego działalność ma istotne znaczenia dla Emitenta. W latach 1995 – 1996 pracował w Quantum Sp. z o.o. Oddział Kraków na stanowisku programisty, od listopada 1994 r. do grudnia 1994 r. pracował w Zakładach Metali Lekkich Kęty jako programista, w latach 1993 – 1994 pracował na stanowisku dyrektora w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „SLOT” w Oświęcimiu, oraz w latach 1991 – 1992 pracował w Uczelnianym Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na stanowisku informatyka. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

Henryk Ludwik Gaertner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Gaertner — urodzony dnia 30 marca 1971 roku w Krakowie, adwokat i lekarz medycyny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (medycyna 1994, prawo 1997), Harvard University (AMDP 2016) oraz Stanford University (SEP 2019). Członek Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. od 1998 roku, obecnie także członek rady nadzorczej GD&K Consulting Sp. z o.o. (Kraków) oraz członek zarządów GD&K Group SCSp (Luksemburg) i Verma Investments Sàrl (Luksemburg). Poprzednio partner kancelarii Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci (Kraków, 2003-2015, aktualnie Kubas Kos Gałkowski), associate w kancelarii Weil, Gotshal & Manges (Warszawa 1999-2003), członek rady nadzorczej „SYSTEM 3000” S.A. (Kraków, grupa TECHMEX S.A., 1998-2002), prawnik w „Krzysztof Labe i Partnerzy” s.c. (Kraków, 1997-2000).

Leopold Kutyła – Członek Rady Nadzorczej

Leopold Kutyła od 1997 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest Członkiem Rady Nadzorczej – GDK Development S.A. od 1997 roku, a od 2002 r. do lutego 2007 r. był Członkiem Zarządu Nowa Kamienica Sp. z o.o. W latach 1991 – 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. w Warszawie, w latach 1990 – 1991 pracował w Thermoclim S.A z siedzibą w Warszawie. Ponadto w latach 1973 – 1990 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 1972 – 1973 pracował w Centrum Mikroelektroniki w Warszawie, a w latach 1969 – 1972 pracował w Instytucie Badań Jądrowych. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Wydział Informatyki.

Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej

Adwokat Marcin Buczkowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2002 prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2005 – 2007 był adwokatem stowarzyszonym z Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci sp. p. W latach 1998 – 2000 pracował w działach nieruchomości spółek Ahold Polska sp. z o.o. i Slovnaft Polska S.A. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, obsłudze spółek prawa handlowego oraz prawie procesowym. Jego doświadczenia obejmują kompleksową obsługę związaną z komercjalizacją nieruchomości użytkowych oraz obsługę procesu inwestycyjnego. Na zlecenie Klientów polskich i zagranicznych opracowywał opinie podatkowe dotyczące optymalizacji transakcji na rynku nieruchomości oraz udziałach w spółkach. Posiada doświadczenie związane z obsługą podmiotów notowanych na rynkach regulowanych (GPW) oraz nieregulowanych (New Connect). Wielokrotnie orzekał w sądach arbitrażowych, w tym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Ruciński jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i Studiów Podyplomowych Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeniowego. piastował wiele stanowisk kierowniczych i menadżerskich w renomowanych firmach ubezpieczeniowych, jest dyplomowanym brokerem, aktualnie Dyrektorem krakowskiego przedstawicielstwa Akma Brokers.

Tomasz Mołata – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mołata jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka. Pan Tomasz posiada bogate doświadczenie zawodowe. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął w roku 1992 pracując przez 3 lata w abcMED na stanowisku programisty. Następnie w latach 1995 – 1997 pracował w Quantum sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku programisty. W roku 1997 rozpoczął pracę w spółce Quantum Software S.A. jako kierownik projektu, a następnie od 1999 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Produkcji. Od 2014 r. pracuje w spółce Quantum Qguar sp. z o.o. na stanowisku kierowniczym. Ponadto od 1999 r. jest wspólnikiem spółki Quantum Assets Sp. z o.o. oraz od 2004 r. jest wspólnikiem Q-Log GmbH.

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem spółki.

Dominującym akcjonariuszem w spółce Quantum software S.A. jest Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 295 491 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D stanowiących łącznie 71,13 % jego kapitału zakładowego, dający prawo do 1 646 333 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 77,84 % ogólnej liczby głosów.

Zarząd Quantum software SA informuje, iż na podstawie oświadczeń złożonych przez Radę Nadzorczą Emitenta:

  • Pan Leopold Kutyła, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Tomasz Polończyk, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada 14 010 akcji w Quantum software SA, co daje 0,96 % udziału w głosach Emitenta oraz posiada 8,24 % udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Andrzej Ruciński, Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Henryk Gaertner, Członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 954 akcji w Quantum software SA. co daje 0,04% udziału w głosach Emitenta oraz posiada 10,74% udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Marcin Buczkowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Tomasz Mołata, Członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 2 265 akcji w Quantum software SA, co daje 0,11% udziału w głosach Emitenta oraz posiada 5,03% udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.

Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

 

KRS: 0000136768
REGON: 351243328
NIP: 677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 682.435,00 zł.

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
(+48) 12 646 98 00
relacje.inwestorskie@quantum-software.com