Rada Nadzorcza Quantum software S.A.

Leopold Kutyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leopold Kutyła od 1997 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest Członkiem Rady Nadzorczej – GDK Development S.A. od 1997 roku, a od 2002 r. do lutego 2007 r. był Członkiem Zarządu Nowa Kamienica Sp. z o.o. W latach 1991 – 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. w Warszawie, w latach 1990 – 1991 pracował w Thermoclim S.A z siedzibą w Warszawie. Ponadto w latach 1973 – 1990 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 1972 – 1973 pracował w Centrum Mikroelektroniki w Warszawie, a w latach 1969 – 1972 pracował w Instytucie Badań Jądrowych. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Wydział Informatyki.

Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Polończyk od 1997 roku pracuje w Quantum Software S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Tomasz Polończyk wykonuje on swoje obowiązki w siedzibie Emitenta, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Pan Tomasz Polończyk nie podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Prowadzona przez niego działalność ma istotne znaczenia dla Emitenta. W latach 1995 – 1996 pracował w Quantum Sp. z o.o. Oddział Kraków na stanowisku programisty, od listopada 1994 r. do grudnia 1994 r. pracował w Zakładach Metali Lekkich Kęty jako programista, w latach 1993 – 1994 pracował na stanowisku dyrektora w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „SLOT” w Oświęcimiu, oraz w latach 1991 – 1992 pracował w Uczelnianym Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na stanowisku informatyka. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej

Adwokat Marcin Buczkowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2002 prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2005 – 2007 był adwokatem stowarzyszonym z Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci sp. p. W latach 1998 – 2000 pracował w działach nieruchomości spółek Ahold Polska sp. z o.o. i Slovnaft Polska S.A. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, obsłudze spółek prawa handlowego oraz prawie procesowym. Jego doświadczenia obejmują kompleksową obsługę związaną z komercjalizacją nieruchomości użytkowych oraz obsługę procesu inwestycyjnego. Na zlecenie Klientów polskich i zagranicznych opracowywał opinie podatkowe dotyczące optymalizacji transakcji na rynku nieruchomości oraz udziałach w spółkach. Posiada doświadczenie związane z obsługą podmiotów notowanych na rynkach regulowanych (GPW) oraz nieregulowanych (New Connect). Wielokrotnie orzekał w sądach arbitrażowych, w tym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Ruciński jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i Studiów Podyplomowych Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeniowego. piastował wiele stanowisk  kierowniczych i menadżerskich w renomowanych firmach ubezpieczeniowych, jest dyplomowanym brokerem, aktualnie Dyrektorem krakowskiego przedstawicielstwa Akma Brokers.

Henryk Ludwik Gaertner – Członek Rady Nadzorczej

Henryk Gaertner pracuje w  „Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci” spółka partnerska.  W latach 2000 – 2003 pracował w „Weil, Gotshal & Manges” sp. kom. jako adwokat stowarzyszony. Ponadto Henryk Gaertner w latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej „SYSTEM 3000” S.A. (grupa TECHMEX S.A.), w latach 1997 – 2000 pracował w „Krzysztof Labe i Partnerzy” s.c. jaka aplikant adwokacki, w latach 1994 – 1997 pracował w Kancelarii Adwokackiej Tadeusza Czekaja jako prawnik praktykant. Od 1998 r. do chwili obecnej jest wspólnikiem oraz Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej kilkunastu spółek kapitałowych i osobowych z GD&K Group. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji.

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem spółki.

Dominującym akcjonariuszem w spółce Quantum software S.A. jest Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61,12% jego kapitału zakładowego, dający prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,89 % ogólnej liczby głosów.

Zarząd Quantum software SA informuje, iż na podstawie oświadczeń złożonych przez Radę Nadzorczą Emitenta:

  • Pan Leopold Kutyła, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Tomasz Polończyk, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada 8200 akcji w Quantum software SA, co daje 0,66 % udziału w głosach Emitenta oraz 5,83 % udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Andrzej Ruciński, Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Henryk Gaertner, Członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 7,91% udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Marcin Buczkowski, Członek Rady Nadzorczej Emitentanie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.

Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

 

KRS: 0000136768
REGON: 351243328
NIP: 677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 682.435,00 zł.

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
(+48) 12 646 98 00
relacje.inwestorskie@quantum-software.com