Rada Nadzorcza Quantum software S.A.

Tomasz Polończyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Polończyk od 1997 roku pracuje w Quantum Software S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Tomasz Polończyk wykonuje on swoje obowiązki w siedzibie Emitenta, gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. projektów indywidualnych. Pan Tomasz Polończyk nie podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Prowadzona przez niego działalność ma istotne znaczenia dla Emitenta. W latach 1995 – 1996 pracował w Quantum Sp. z o.o. Oddział Kraków na stanowisku programisty, od listopada 1994 r. do grudnia 1994 r. pracował w Zakładach Metali Lekkich Kęty jako programista, w latach 1993 – 1994 pracował na stanowisku dyrektora w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „SLOT” w Oświęcimiu, oraz w latach 1991 – 1992 pracował w Uczelnianym Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na stanowisku informatyka. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

Henryk Ludwik Gaertner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Gaertner — urodzony dnia 30 marca 1971 roku w Krakowie, adwokat i lekarz medycyny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (medycyna 1994, prawo 1997), Harvard University (AMDP 2016) oraz Stanford University (SEP 2019). Członek Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. od 1998 roku, obecnie także członek rady nadzorczej GD&K Consulting Sp. z o.o. (Kraków) oraz członek zarządów GD&K Group SCSp (Luksemburg) i Verma Investments Sàrl (Luksemburg). Poprzednio partner kancelarii Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci (Kraków, 2003-2015, aktualnie Kubas Kos Gałkowski), associate w kancelarii Weil, Gotshal & Manges (Warszawa 1999-2003), członek rady nadzorczej „SYSTEM 3000” S.A. (Kraków, grupa TECHMEX S.A., 1998-2002), prawnik w „Krzysztof Labe i Partnerzy” s.c. (Kraków, 1997-2000).

Leopold Kutyła – Członek Rady Nadzorczej

Leopold Kutyła od 1997 prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest Członkiem Rady Nadzorczej – GDK Development S.A. od 1997 roku, a od 2002 r. do lutego 2007 r. był Członkiem Zarządu Nowa Kamienica Sp. z o.o. W latach 1991 – 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. w Warszawie, w latach 1990 – 1991 pracował w Thermoclim S.A z siedzibą w Warszawie. Ponadto w latach 1973 – 1990 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 1972 – 1973 pracował w Centrum Mikroelektroniki w Warszawie, a w latach 1969 – 1972 pracował w Instytucie Badań Jądrowych. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Wydział Informatyki.

Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej

Adwokat Marcin Buczkowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2002 prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2005 – 2007 był adwokatem stowarzyszonym z Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci sp. p. W latach 1998 – 2000 pracował w działach nieruchomości spółek Ahold Polska sp. z o.o. i Slovnaft Polska S.A. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, obsłudze spółek prawa handlowego oraz prawie procesowym. Jego doświadczenia obejmują kompleksową obsługę związaną z komercjalizacją nieruchomości użytkowych oraz obsługę procesu inwestycyjnego. Na zlecenie Klientów polskich i zagranicznych opracowywał opinie podatkowe dotyczące optymalizacji transakcji na rynku nieruchomości oraz udziałach w spółkach. Posiada doświadczenie związane z obsługą podmiotów notowanych na rynkach regulowanych (GPW) oraz nieregulowanych (New Connect). Wielokrotnie orzekał w sądach arbitrażowych, w tym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Ruciński jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i Studiów Podyplomowych Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeniowego. piastował wiele stanowisk kierowniczych i menadżerskich w renomowanych firmach ubezpieczeniowych, jest dyplomowanym brokerem, aktualnie Dyrektorem krakowskiego przedstawicielstwa Akma Brokers.

Tomasz Mołata – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mołata jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka. Pan Tomasz posiada bogate doświadczenie zawodowe. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął w roku 1992 pracując przez 3 lata w abcMED na stanowisku programisty. Następnie w latach 1995 – 1997 pracował w Quantum sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku programisty. W roku 1997 rozpoczął pracę w spółce Quantum Software S.A. jako kierownik projektu, a następnie od 1999 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Produkcji. Od 2014 r. pracuje w spółce Quantum Qguar sp. z o.o. na stanowisku kierowniczym. Ponadto od 1999 r. jest wspólnikiem spółki Quantum Assets Sp. z o.o. oraz od 2004 r. jest wspólnikiem Q-Log GmbH.

Andrzej Walus – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Walus ukończył studia wyższe magisterskie oraz licencjackie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na kierunku Zarządzanie i marketing o specjalizacji „Rachunkowość”(licencjackie 1996 r., magisterskie 2000 r.). W latach 1997-1998 piastował stanowisko Starszego Księgowego, jako Szef Działu Kosztów w Ahold & Allkauf Polska sp. z o.o. Następnie, jako Zastępca Kierownika Działu Księgowości w latach 1998 – 1999 pełnił funkcję w Carrefour Polska sp. z o.o. Od 1999 do dzisiaj, Pan Andrzej pełni funkcję Głównego Księgowego, do 2004 roku w spółce Biuro Inżynierskie INES sp. z o.o., a aktualnie od 2004 jest Głównym Księgowym oraz Prezesem Zarządu Grupy Księgowość Polska. Pan Andrzej, oprócz uprawnień dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, może pochwalić się również licencją syndyka.

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem spółki.

Dominującym akcjonariuszem w spółce Quantum software S.A. jest Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 295 491 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D stanowiących łącznie 71,13 % jego kapitału zakładowego, dający prawo do 1 646 333 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 77,84 % ogólnej liczby głosów.

Zarząd Quantum software SA informuje, iż na podstawie oświadczeń złożonych przez Radę Nadzorczą Emitenta:

  • Pan Leopold Kutyła, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Tomasz Polończyk, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada 14 010 akcji w Quantum software SA, co daje 0,96 % udziału w głosach Emitenta oraz posiada 8,24 % udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Andrzej Ruciński, Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Henryk Gaertner, Członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 954 akcji w Quantum software SA. co daje 0,04% udziału w głosach Emitenta oraz posiada 10,74% udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Marcin Buczkowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.
  • Pan Tomasz Mołata, Członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 2 265 akcji w Quantum software SA, co daje 0,11% udziału w głosach Emitenta oraz posiada 5,03% udziału w głosach w podmiocie dominującym Emitenta.
  • Pan Andrzej Walus, Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniem Spółki.

Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

 

KRS: 0000136768
REGON: 351243328
NIP: 677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 682.435,00 zł.

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
(+48) 12 646 98 00
relacje.inwestorskie@quantum-software.com