10/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quantum software S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 r. Podstawa prawna: Paragraf 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca […]

9k/2022 – Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta – korekta

Podstawa prawna – Art. 56  ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”), informuje, że w raporcie nr 9/2022 dot. powołania na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta omyłkowo nie dołączono załączników zawierających życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki przekazuje te dokumenty w załączeniu. Załączniki: […]

9/2022 – Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56  ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 14.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt XXVI ust.6 Statutu Spółki powołało na nową, wspólną, trzyletnią kadencję następujących […]

8/2022 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 – Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto Spółki za 2021 rok […]

6/2022 – Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Zarząd spółki Quantum software SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – spółki Quantum Assets sp. z o.o. zgłoszenie kandydatur obecnych Członków Rady Nadzorczej Quantum software SA: p. Leopolda Kutyły, p. Tomasza Polończyka, p. Marcina Buczkowskiego, p. Henryka Gaertnera, p. Andrzeja Rucińskiego na Członków Rady Nadzorczej Quantum software SA nowej […]

5/2022 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) informujący, że w dniu 23 maja 2022 roku w KDPW nastąpi rejestracja 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E […]

3/2022 – Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR W związku z wybuchem wojny na Ukrainie Zarząd Emitenta tj. Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o działaniach dotyczących spółki zależnej Quantum International z siedzibą w Kijowie. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka przeprowadzono ewakuację pracowników z biura Kijowie. Obecnie działalność spółki ukraińskiej prowadzona jest z biura […]

2/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków […]