18/2012 – Rejestracja spółki QMobs Systems Chile S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji dotyczących zarejestrowania przez Registro de Comercio de Santiago, pod numerem 6959/4912/2012, w dniu 27 lipca 2012 roku spółki pod firmą QMobs Systems Chile S.A. z siedzibą w Santiago […]

17/2012 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 05 lipca 2012 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o […]

14/2012 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2012 roku, do Spółki wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Pani Anny Nadolskiej o jej rezygnacji z pełnienia […]

13/2012 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki – uzupełnienie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2012 roku, do Spółki wpłynęło uzupełnienie uprzednio złożonego pisma przez spółkę pod firmą: Quantum Assets spółka […]

12/2012 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2012 roku, do Spółki wpłynęło pismo spółki pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z […]

10/2012 – Quantum software S.A. zwołanie ZWZ na 17 maja 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących […]