14/2023 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 – Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zaliczkowej wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło z zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku przeznaczyć kwotę 887 165,50 zł na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023.

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 22 grudnia 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 grudnia 2023 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,65 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje tj. 1 364 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]