4/2023 – Wstępne dane o przychodach za rok 2022

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Zarząd Quantum software SA („Spółka”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wartości wstępnych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za 2022 rok informuje, że według wyliczeń na dzień 31 marca 2023 roku, wstępne skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży za 2022 rok wyniosły 45.233 tys. zł,
w tym :
(i) ze sprzedaży licencji i usług Qguar: 32.841 tys. zł (licencje 3.915 tys. zł, serwis 17.575 tys. zł, inne usługi 11.351 tys. zł),
(ii) ze sprzedaży towarów: 11.832 tys. zł,
(iii) inne: 560 tys. zł.

Przedstawione wartości stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 i będą jeszcze podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych (raport bieżący nr 1/2023), skonsolidowany raport roczny za rok 2022 zostanie opublikowany 28 kwietnia 2023 roku.