12/2023 – Zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 19.12.2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszy spółki Quantum software SA oraz punktem 7 ogłoszonego porządku obrad, wpłynęły kandydatury następujących osób na członka Rady Nadzorczej:

  1. Pana Andrzeja Walusa
  2.  Pana Arkadiusza Radwana

W załączeniu do niniejszego raportu przedkładamy życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Emitenta.