Zarząd Quantum software S.A.

Tomasz Hatala

Tomasz Hatala, Prezes Zarządu

Tomasz Hatala pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Operacyjnego Quantum software SA od 1997 roku. W latach 1993 – 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku programisty, w 1993 pracował w Montex Sp. z o.o. w Kolonii na stanowisku informatyka, w latach 1989 – 1993 pracował w Maszachaba Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku programisty. Ponadto Tomasz Hatala od 1999 r. jest wspólnikiem w Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka.–

Bogusław Ożóg

Bogusław Ożóg, Wiceprezes Zarządu

Bogusław Ożóg pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Rozwoju Produktów Quantum software SA od 1997 roku.  W latach 1993 – 1997 pracował w Quantum Sp. z o.o. na stanowiskach programisty i projektanta systemów informatycznych oraz w latach 1990 – 1993 pracował w PIW Fortech Sp. z o.o. na stanowiskach programisty i projektanta systemów informatycznych. Ponadto Bogusław Ożóg od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). Ukończył Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka (studia zakończone absolutorium).

Marek Jędra

Marek Jędra, Wiceprezes Zarządu

Marek Jędra pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Handlowego Quantum software S.A. od 1997 roku. W latach 1994–1997 pracował w Quantum Sp. z. o. o. na stanowisku programisty, w latach 1992 ? 1995 był wspólnikiem Kriger s.c. oraz w latach 1990 – 1992 był wspólnikiem Vagabond Sp. z. o. o. Ponadto Marek Jędra od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 półka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). Ukończył trzy semestry na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Tomasz Mnich

Tomasz Mnich, Członek Zarządu

Tomasz Mnich pełni funkcję Członka Zarządu Quantum software SA od 2005 roku oraz od 2000 roku pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń. W latach 1997 – 2000 pracował na stanowisku starszy programista/kierownik projektu w Quantum Software S.A.. W latach 1994 – 1997 pracował w Quantum Sp. z o. o. w Warszawie na stanowisku programisty. Ponadto Tomasz Mnich od 1999 r. jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o.). Ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Elektronika.

Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

 

KRS: 0000136768
REGON: 351243328
NIP: 677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 682.435,00 zł.

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
(+48) 12 646 98 00
relacje.inwestorskie@quantum-software.com