3/2023 – Zawarcie umowy z doradcą na przegląd opcji strategicznych

Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne

W związku z raportem bieżącym nr 2/2023, dotyczącym decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych (dalej: „Przegląd”), Zarząd spółki Quantum software SA (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką PwC Advisory sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Doradca”) umowy na doradztwo w procesie Przeglądu.

Zgodnie z umową Doradca wesprze Emitenta w analizie opcji strategicznych, w tym również w komunikacji z potencjalnymi podmiotami, które będą zainteresowane rozwijaniem strategii Emitenta. Zarząd Emitenta przekaże stosowne raporty bieżące o przebiegu kolejnych etapów Przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.