6/2012 – Rejestracja spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji dotyczącej zarejestrowania przez „Junta Comercial de Distrito Federal”, w dniu 22.12.2012, nowej umowy spółki pod firmą „Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda ? ME” z siedzibą w Brasilia/DF. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny 5320162787-0 Emitent posiada obecnie 85% udziałów w ww. spółce (170.000 udziałów o wartości nominalnej 1 BRL każdy) t.j. o łącznej wartości nominalnej 170.000,- BRL. Kapitał ten został pokryty wkładem pieniężnym. Celem istnienia spółki „Quantum Brasil Engenharia em Software” jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Federacyjnej Republiki Brazylii.