15/2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Quantum software SA zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2012 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  • Liczba akcji: 675.421
  • Liczba głosów: 1.350.842
  • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 90,06 %
  • Udział w ogólnej liczbie głosów: 60,56 %