8/2012 – Rejestracja spółki zależnej – korekta raportu 6/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż w treści raportu nr 6/2012 pojawił się błąd edytorski.

Rejestracja przedmiotowej spółki nastąpiła w dniu 22 lutego 2012 roku.

W związku z powyższym poniżej poprawna treść raportu.

Zarząd Quantum software S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji dotyczącej zarejestrowania przez „Junta Comercial de Distrito Federal”, w dniu 22.02.2012, nowej umowy spółki pod firmą „Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda ? ME” z siedzibą w Brasilia/DF. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny 5320162787-0

Emitent posiada obecnie 85% udziałów w ww. spółce (170.000 udziałów o wartości nominalnej 1 BRL każdy) t.j. o łącznej wartości nominalnej 170.000,- BRL. Kapitał ten został pokryty wkładem pieniężnym.

Celem istnienia spółki „Quantum Brasil Engenharia em Software” jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Federacyjnej Republiki Brazylii.