4/2012 – Rejestracja spółki Quantum Mobs System S.L.

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji dot. zarejestrowania przez Registro Mercantil de Madrid w dniu 5 stycznia 2012 roku spółki pod firmą Quantum Mobs System S.L. (Sp. z o.o.) z siedzibą w Madrycie, Hiszpania.  Emitent posiada 86% udziałów (2.666 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro każdy) tj. o łącznej wartości nominalnej 2.666 Euro (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć Euro). Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości wkładem pieniężnym i wynosi 3.100 Euro (trzy tysiące sto Euro).    Celem istnienia spółki Quantum Mobs System S.L. jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek hiszpański i hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej.