7/2012 – Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Quantum software SA informuję, że w dniu 5 marca 2012 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Emitentem a Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i wdrożenie systemów komputerowych wspomagających zarządzanie logistyką magazynowania (QGUAR WMS) oraz zarządzanie logistyką transportu (QGUAR TMS). Umowa obowiązuje do czasu zakończenia realizacji prac wdrożeniowych, których ukończenie zaplanowane zostało na koniec stycznia 2013 roku. Wartość kontraktu wynosi 2.301.857,82 złotych. Rozliczenie należności odbywać się będzie etapowo na podstawie harmonogramu prac, po odbiorze kolejnych etapów. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. stanowią część koncernu BUNGE, światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych. Są największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej producentów tłuszczów roślinnych. Specjalizują się w produkcji olejów butelkowanych, margaryn oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłowych. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.