16/2012 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 17 maja 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 17 maja 2012 roku.

Treść uchwał w załączniku.

Załączniki

1. Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 17.05.2012r. (pobierz plik pdf)