6/2022 – Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Zarząd spółki Quantum software SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – spółki Quantum Assets sp. z o.o. zgłoszenie kandydatur obecnych Członków Rady Nadzorczej Quantum software SA:

  • p. Leopolda Kutyły,
  • p. Tomasza Polończyka,
  • p. Marcina Buczkowskiego,
  • p. Henryka Gaertnera,
  • p. Andrzeja Rucińskiego

na Członków Rady Nadzorczej Quantum software SA nowej kadencji.

Kandydatury zostały zgłoszone do rozpatrzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA zwołanego na 14 czerwca 2022 r.

Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Quantum software SA. Złożyli także oświadczenie o spełnianiu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy zawodowe kandydatów wraz z oświadczeniami o spełnieniu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na Członków Rad Nadzorczych.

Załączniki:

Oświadczenie Leopold Kutyła
CV Leopold Kutyła

Oświadczenie + CV Marcin Buczkowski

Oświadczenie Tomasz Polończyk
CV Tomasz Polończyk

Oświadczenie Henryk Gaertner
CV Henryk Gaertner

Oświadczenie Andrzej Rucińśki
CV Andrzej Ruciński