9k/2022 – Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta – korekta

Podstawa prawna – Art. 56  ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”), informuje, że w raporcie nr 9/2022 dot. powołania na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta omyłkowo nie dołączono załączników zawierających życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki przekazuje te dokumenty w załączeniu.

Załączniki: