Podstawowe Wskaźniki Finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Rentowność sprzedaży -1,66 % -5,910% 0,44% 4,4 % 9,76 % 8,97 % 5,4 %

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Wskaźnik płynności bieżącej 6,92 4,51 4,40 9,1 9,62 2,91 3,44

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 10,32% 14,42% 15,60% 9,2 % 11,36 % 33,63 % 28,4 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ROA -1,610% -5,76% 0,42% 5,8 % 9,67 % 32 % 12 %