Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2011

21 stycznia – 21 marca 2011 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

21 marca 2011  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2010 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2010 r.

28 kwietnia – 11 maja 2011 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

11 maja 2011 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

02 sierpnia – 31 sierpnia 2011 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

31 sierpnia 2011 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r.

28 października – 10 listopada 2011 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

10 listopada 2011 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.