Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2016

18 stycznia – 18 marca 2016 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

18 marca 2016  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2015 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2015 r.

29 kwietnia  – 13 maja 2016 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

13 maja 2016 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

31 lipca – 31 sierpnia 2016 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

31 sierpnia 2016 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.

27 października – 10 listopada 2016 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

10 listopada 2016 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.