Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2010

22 stycznia – 22 marca 2010 r.
okres zamknięty przed publikacja wyników rocznych

22 marca 2010  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2009 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2009 r.

01 maja – 14 maja 2010 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

14 maja 2010 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r.

02 sierpnia – 31 sierpnia2010 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

31 sierpnia 2010 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r.

27 października – 10 listopada 2010 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

10 listopada 2010 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010