Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2012

16 stycznia – 16 marca 2012 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

16 marca 2012  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2011 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2011 r.

02 maja – 15 maja 2012 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

15 maja 2012 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

02 sierpnia – 31 sierpnia 2012 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

31 sierpnia 2012 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r.

01 listopada – 14 listopada 2012 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

14 listopada 2012 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.