Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2022

30 marca – 29 kwietnia 2022 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

29 kwietnia 2022 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2021 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

30 kwietnia – 30 maja 2022 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

30 maja 2022 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

31 sierpnia – 30 września 2022 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

30 września 2022 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.

26 października – 25 listopada 2022 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

25 listopada 2022 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.