Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2020

21 marca – 20 kwietnia 2020 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

20 kwietnia 2020 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2019 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

29 kwietnia – 29 maja 2020 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

29 maja 2020 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

31 sierpnia – 30 września 2020 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

30 września 2020 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.

21 października – 20 listopada 2020 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

20 listopada 2020 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.