Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2018

21 marca – 20 kwietnia 2018 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

20 kwietnia 2018  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2017 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

30 kwietnia -30 maja 2018 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

30 maja 2018 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

22 sierpnia – 21 września 2018 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

21 września 2018 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.

30 października – 29 listopada 2018 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

29 listopada 2018 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.