Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2024

31 marca – 30 kwietnia 2024 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

30 kwietnia 2024 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2023 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2023 r.

29 kwietnia – 29 maja 2024 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

29 maja 2024 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

28 sierpnia – 27 września 2024 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

27 września 2024 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r.

30 października – 29 listopada 2024 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

29 listopada 2024 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.