Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2017

21 marca – 20 kwietnia 2017 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

20 kwietnia 2017  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2016 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

20 kwietnia – 19 maja 2017 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

19 maja 2017 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

17 sierpnia – 15 września 2017 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

15 września 2017 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r.

26 października – 24 listopada 2017 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

24 listopada 2017 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.