Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2021

17 marca – 16 kwietnia 2021 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

16 kwietnia 2021 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2020 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

01 maja – 31 maja 2021 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

31 maja 2021 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

31 sierpnia – 30 września 2021 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

30 września 2021 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r.

27 października – 26 listopada 2021 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

26 listopada 2021 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.