Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2015

20 stycznia – 20 marca 2015 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

20 marca 2015  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2014 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2014 r.

01 maja – 15 maja 2015 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

15 maja 2015 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

31 lipca – 31 sierpnia 2015 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

31 sierpnia 2015 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r.

23 października – 6 listopada 2015 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

6 listopada 2015 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.