Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2019

19 marca – 18 kwietnia 2019 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

18 kwietnia 2019 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2018 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

30 kwietnia – 30 maja 2019 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

30 maja 2019 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

17 sierpnia – 16 września 2019 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

16 września 2019 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.

9 października – 8 listopada 2019 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

8 listopada 2019 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.