Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2023

29 marca – 28 kwietnia 2023 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

28 kwietnia 2023 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2022 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

30 kwietnia – 30 maja 2023 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

30 maja 2023 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.

30 sierpnia – 29 września 2023 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

29 września 2023 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.

25 października – 24 listopada 2023 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

24 listopada 2023 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.