Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2009

13 luty – 27 luty 2009 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

27 luty 2009 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.

17  luty – 16 kwiecień 2009 r.
okres zamknięty przed publikacja wyników rocznych

16 kwiecień 2009 r.

  • jednostkowy raport roczny za 2008 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2008 r.

01 maj – 15 maj 2009 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

15 maj 2009 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r.

30 lipiec – 28 sierpień 2009 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

28 sierpień 2009 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r.

30 października – 13 listopada 2009 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

13 listopada 2009 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009