Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2008

29 styczeń – 13 lutego 2008 r.
Okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

13 lutego 2008 r.
Raport Kwartalny za IV kwartał 2007 r.

28 marzec – 26 maja 2008r.
Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

20 kwietnia – 5 maja 2008 r.
Okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

5 maja 2008 r.

26 maja 2008 r.

  • Raport Roczny za 2007 r.
  • Raport Kwartalny za I kwartał 2008 r.

21 lipiec – 4 sierpnia 2008 r.
Okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

4 sierpnia 2008 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2008 r.

1 września – 30 września 2008 r.
Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2008 r.

30 września 2008 r.
Raport Finansowy za I półrocze 2008 r.

21 października – 4 listopada 2008 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

4 listopada 2008 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2008 r.