Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2013

18 stycznia – 18 marca 2013 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

18 marca 2013  r.

jednostkowy raport roczny za 2012 r.
skonsolidowany raport roczny za 2012 r.

02 maja – 15 maja 2013 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

15 maja 2013 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

01 sierpnia – 30 sierpnia 2013 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

30 sierpnia 2013 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.

26 października ? 08 listopada 2013 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

08 listopada 2012 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r.