Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2014

14 stycznia – 14 marca 2014 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych

14 marca 2014  r.

  • jednostkowy raport roczny za 2013 r.
  • skonsolidowany raport roczny za 2013 r.

02 maja – 15 maja 2014 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

15 maja 2014 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

29 lipca – 29 sierpnia 2014 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych

29 sierpnia 2014 r.
rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

01 listopada – 14 listopada 2014 r.
okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych

14 listopada 2014 r.
rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.