17 maja 2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2012

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 maja 2012 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 18.04.2012 r.

Liczba wszystkich akcji 1.480.757 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 18.04.2012 r. wynosi 2.230.757 sztuk, wartość nominalna akcji 740.378,50 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2011 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2011 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2011 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 17.05.2012

Podjęte uchwały

Podjęte uchwały na ZWZA Quantum software 17.05.2012

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu