30 czerwca 2011 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2011

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 03.06.2011 r.

Liczba wszystkich akcji 1.480.757 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 03.06.2011 r. wynosi 2.230.757 sztuk, wartość nominalna akcji 740.378,50 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2010 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2010 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2010 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 30.06.2011

Podjęte uchwały

Podjęte uchwały na ZWZA Quantum software 30.06.2011

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu