16 grudnia 2019 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2019

Termin i miejsce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h. a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.
Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 20.11.2019 r.

Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 20.11.2019 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435 zł

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 16.12.2019

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu