28 grudnia 2020 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2020

Termin i miejsce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.12.2020 roku o godz. 10:00 w Krakowie przy ulicy Kordiana 19.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.12.2020 roku o godz. 10:00 w Krakowie przy ulicy Kordiana 19.
Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 02.12.2020 r.

Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 02.12.2020 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 28.12.2020

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu