14 czerwca 2022 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2021

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14.06.2022 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14.06.2022 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 28.05.2022 r.

Liczba wszystkich akcji 1 364 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 19.05.2022 r. wynosi 2 114 870 sztuk, wartość nominalna akcji 682 435 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2021 r.
  2.  Skonsolidowane sprawozdanie za 2021 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2021 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 14.06.2022

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu