22 czerwca 2018 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2018

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 25.05.2018 r.

Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 25.05.2018 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2017 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2017 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2017 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 22.06.2018

Formulhttps://quantum-ir.pl/pdf/zwz_2019/tresc_uchwal_wza_qs.pdfarz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu