19 grudnia 2023 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Transmisja z NWZA

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Quantum Software S.A. 2023

Termin i miejsce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.12.2023 roku o godz. 11:00 w Krakowie w restauracji Oberża Sąsiadów, przy ulicy Kordiana 19.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.12.2023 roku o godz. 11:00 w Krakowie w restauracji Oberża Sąsiadów, przy ulicy Kordiana 19.
Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 23.11.2023 r.

Liczba wszystkich akcji 1 364 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 23.11.2023 r. wynosi 2 114 870 sztuk, wartość nominalna akcji 682 435

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 19.12.20203

Dokumenty pod obrady

  1. Andrzej Walus – C.V.
  2. Andrzej Wakus – Oświadczenie
  3. Arkadiusz Radwan – C.V.
  4. Arkadiusz Radwan – Oświadczenie

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu