23 czerwca 2021 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2021

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23.06.2021 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 402 (1) k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23.06.2021 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 28.05.2021 r.

Liczba wszystkich akcji 1 314 870 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 28.05.2021 r. wynosi 2 064 870 sztuk, wartość nominalna akcji 657 435 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2020 r.
  2.  Skonsolidowane sprawozdanie za 2020 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2020 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na NWZA Quantum software 23.06.2022

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu