18 maja 2010 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Quantum Software S.A. 2010

Termin i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 maja 2010 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Porządek obrad

Zgodnie z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 maja 2010 roku o godz. 12:00 w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie.

Planowany porządek obrad

Liczba akcji Quantum software S.A. na dzień 23.04.2010 r.

Liczba wszystkich akcji 1.470.000 sztuk, łączna liczba głosów z tych akcji na dzień 23.04.2010 r. wynosi 2.220.000 sztuk, wartość nominalna akcji 735.000 zł

Dokumenty pod obrady

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2009 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie za 2009 r.
  3. Jednostkowe sprawozdanie za 2009 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA Quantum software 18.05.2010

Podjęte uchwały

Podjęte uchwały na ZWZA Quantum software 18.05.2010

Formularz na wykonywanie prawa głosu

Formularz na wykonywanie prawa głosu