Raport roczny 2012

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 Załączniki do raportu skonsolidowanego: 1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2012 2. Opinia i raport biegłego 3. List Prezesa Zarządu Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Załączniki do raportu jednostkowego: 1. Opinia i raport biegłego 2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2012 3. List Prezesa spółki Quantum software […]

Raport półroczny – 2012

1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software 2. Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa 3. Opinia Biegłego Quantum software