Raport roczny 2019

Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Załączniki do raportu skonsolidowanego: 1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2019 2. Opinia i raport biegłego GK.pdf 3. List Prezesa Zarządu Jednostkowy raport roczny za rok 2019 Załączniki do raportu jednostkowego: 1. Opinia i raport biegłego 2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2019 3. List Prezesa spółki Quantum […]

Raport półroczny 2019

1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software 2. Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa 3. Opinia Biegłego Quantum software

Raport za I kwartał 2019

1. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 2. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019