Raport półroczny 2022

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa Opinia Biegłego Quantum software

Raport roczny 2021

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 Załączniki do raportu skonsolidowanego: 1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2021 2. Opinia i raport biegłego GK 3. List Prezesa Zarządu Jednostkowy raport roczny za rok 2021 Załączniki do raportu jednostkowego: 1. Opinia i raport biegłego 2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2021 3. List Prezesa spółki Quantum […]

Raport półroczny 2021

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa Opinia Biegłego Quantum software