Raport półroczny 2022

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa Opinia Biegłego Quantum software