Raport roczny 2020

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 Załączniki do raportu skonsolidowanego: 1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2020 2. Opinia i raport biegłego GK.pdf 3. List Prezesa Zarządu Jednostkowy raport roczny za rok 2020 Załączniki do raportu jednostkowego: 1. Opinia i raport biegłego 2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2020 3. List Prezesa spółki Quantum […]

Raport półroczny 2020

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software Opinia Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa Opinia Biegłego Quantum software